Når man skal igang med at bygge til eller bygge nyt, er der altid en lang række regler og love, man bør være særligt opmærksom på. For hvis først man misser en bestemt tilladelse eller et forbehold, så kan det have store konsekvenser for både projektet og økonomien.

 

Dette gør sig i særdeleshed gældende, hvis man har brug for en udstykning eller en arealoverførsel af et bestemt stykke jord – hvad enten der tale om et privat byggeprojekt, eller et byggeprojekt for det offentlige eller erhverv.

Sådan skal du forholde dig ved en arealoverførsel

Generelt er de nuværende regler for arealoverførsel af landbrugsjord relativt komplekse, hvilket gør selve processen en smule kompliceret, hvis man som almindelig borger selv skal forsøge at finde rundt i, hvad der er op og ned.

 

Det er derfor en stor fordel at indgå et samarbejde med en professionel landinspektør i Aalborg, så man er sikret, at alle relevante love og regler bliver overholdt, og at det hele kommer til at forløbe 100 procent efter bogen.

 

Som udgangspunkt står landinspektøren for at undersøge den gældende lovgivning i netop din specifikke arealoverførselssag. Alt efter hvilken type jord, der er tale om, og hvor dette jord befinder sig, kan det blandt andet være nødvendigt at indhente tilladelser fra Naturbeskyttelsesloven, Landbrugsloven, Miljøloven og Jordforureningsloven, inden man kan få godkendt en arealoverførsel.

 

Derudover kan der være helt særlige tinglyste deklarationer og servitutter, ligesom der kan være fastlagte lokalplaner, der skal tages højde for.

 

Endelig afhænger forløbet af arealets handelspris. Såfremt handelsprisen er under 50.000 kroner for private – eller under 45.000 kroner for det offentlige og erhverv – skal der udarbejdes specifikke overdragelsesdokumenter.

 

Er handelsprisen imidlertid højere end de angivne priser, skal der tillige udarbejdes et skøde.

Hvornår kan man så gå i gang med sit projekt?

Når først man har dannet sig et overblik over alle relevante regler og bestemmelser for det stykke jord, der er tale om, er næste skridt at få undersøgt og opmålt de eksisterende skelmærkninger, samt at få tilknyttet de nye skel til de gamle.

 

Dette er igen et job for en professionel landinspektør, som sørger for, at både skel og overførselssagen i øvrigt bliver fulgt til dørs ved alle relevante instanser – herunder Geodatastyrelsen.

 

Så snart sagen er registreret korrekt hos Geodatastyrelsen, sendes oplysningerne videre til Tinglysningsretten og kommunernes Ejendomsbeskatning. Og når først disse har godkendt alle forhold i din sag, skulle dit byggeprojekt gerne være good to go.