Måned: december 2021

Hvad betyder varmekilden for din huspris?

Der er stigende fokus i samfundet på grøn energi og bæredygtighed. Samtidig har Danmark investeret massivt i alternative energiformer siden oliekrisen i 1973, hvor prisen på olie steg voldsomt, for at blive uafhængig af de arabiske lande. I dag er varmekilder som gas, fjernvarme og el blevet mere udbredt i de danske hjem, og en stor del af den el, vi forbruger, bliver produceret af danske vindmøller. Så jo, udviklingen inden for alternative varmekilder er gået stærkt, og det har en positiv effekt på huspriserne. Få vurderet din huspris hos Aalborg Mægleren A/S.

Udskift oliefyret og forøg prisen på dit hus

Har du et hus med et gammelt oliefyr, kan det betale sig at skifte det ud med en alternativ varmekilde som for eksempel gas eller fjernvarme. Oliefyr er nemlig langsomt ved at blive udfaset i Danmark, så det kan betale sig at investere i en alternativ varmekilde for at øge værdien på dit hus, inden du skal sælge det. Et oliefyr er dyr i drift, og udviklingen i oliepriserne kan svinge voldsomt. Så uanset om du skal sælge dit hus eller ej, er det værd at overveje at udskifte oliefyret med en alternativ varmekilde.

Hvad skal du vælge som alternativ varmekilde?

Der er selvfølgelig fordele og ulemper ved alle alternative varmekilder som naturgas, fjernvarme, el, varmepumper og træpillefyr. Men fjernvarme er en af de mest udbredte og populære varmekilder. Fjernvarme er både billigt og miljøvenligt. Men det forudsætter, at der allerede er installeret varmerør til at lede vandet til radiatorerne fra fjernvarmeanlægget til din bolig. Det årlige forbrug på varme tages med i beregningen af din huspris, hvorfor det er vigtigt, at varmeudgifterne er stabile og huset har en miljøvenlig varmeløsning, der er fremtidssikret. Det er altid godt at sætte sig grundigt ind i de forskellige former for varmekilder, når du skal vurdere mulighederne for at optimere dit varmeforbrug.

Energimærke påvirker din huspris

En anden parameter, der påvirker din huspris, er energimærket på dit hus. Energimærket kan hjælpe dig til, hvordan du kan bruge mindre varme og få et sundere hus. Så udover at optimere varmekilden til en fremtidssikret og miljørigtig løsning, så er der meget andet du kan gøre ved dit hus for at begrænse varmeforbruget. Jo mere du forbedrer ved dit hus som isolering af loft, udskiftning af vinduer og andre tiltag, der sænker varmeforbruget, jo større værdi får dit hus.

Vær opmærksom på disse regler, når du skal igang med dit byggeprojekt i Nordjylland

Når man skal igang med at bygge til eller bygge nyt, er der altid en lang række regler og love, man bør være særligt opmærksom på. For hvis først man misser en bestemt tilladelse eller et forbehold, så kan det have store konsekvenser for både projektet og økonomien.

 

Dette gør sig i særdeleshed gældende, hvis man har brug for en udstykning eller en arealoverførsel af et bestemt stykke jord – hvad enten der tale om et privat byggeprojekt, eller et byggeprojekt for det offentlige eller erhverv.

Sådan skal du forholde dig ved en arealoverførsel

Generelt er de nuværende regler for arealoverførsel af landbrugsjord relativt komplekse, hvilket gør selve processen en smule kompliceret, hvis man som almindelig borger selv skal forsøge at finde rundt i, hvad der er op og ned.

 

Det er derfor en stor fordel at indgå et samarbejde med en professionel landinspektør i Aalborg, så man er sikret, at alle relevante love og regler bliver overholdt, og at det hele kommer til at forløbe 100 procent efter bogen.

 

Som udgangspunkt står landinspektøren for at undersøge den gældende lovgivning i netop din specifikke arealoverførselssag. Alt efter hvilken type jord, der er tale om, og hvor dette jord befinder sig, kan det blandt andet være nødvendigt at indhente tilladelser fra Naturbeskyttelsesloven, Landbrugsloven, Miljøloven og Jordforureningsloven, inden man kan få godkendt en arealoverførsel.

 

Derudover kan der være helt særlige tinglyste deklarationer og servitutter, ligesom der kan være fastlagte lokalplaner, der skal tages højde for.

 

Endelig afhænger forløbet af arealets handelspris. Såfremt handelsprisen er under 50.000 kroner for private – eller under 45.000 kroner for det offentlige og erhverv – skal der udarbejdes specifikke overdragelsesdokumenter.

 

Er handelsprisen imidlertid højere end de angivne priser, skal der tillige udarbejdes et skøde.

Hvornår kan man så gå i gang med sit projekt?

Når først man har dannet sig et overblik over alle relevante regler og bestemmelser for det stykke jord, der er tale om, er næste skridt at få undersøgt og opmålt de eksisterende skelmærkninger, samt at få tilknyttet de nye skel til de gamle.

 

Dette er igen et job for en professionel landinspektør, som sørger for, at både skel og overførselssagen i øvrigt bliver fulgt til dørs ved alle relevante instanser – herunder Geodatastyrelsen.

 

Så snart sagen er registreret korrekt hos Geodatastyrelsen, sendes oplysningerne videre til Tinglysningsretten og kommunernes Ejendomsbeskatning. Og når først disse har godkendt alle forhold i din sag, skulle dit byggeprojekt gerne være good to go.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén